Милош Павловић: Да ли Београд мења име у Београд на води ДОО?

Miloš Pavlović

Најновија одлука Владе Србије којом се приступа изради измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда – подручје приобаља реке Саве за пројекат Београд на води представља наставак системске и организоване пљачке и наношења штете Републици Србији, граду Београду и свим Београђанима.

У најновијој одлуци Владе Србије наводи се да оквирна граница измена и допуна Просторног плана обухвата делове подручја града Београда, односно делове катастарских општина: Савски венац, Стари град, Нови Београд и Чукарица, површине од око 327 хектара, што представља знатно увећање досадашње површине која се изузима из државног и приватног власништва и даје фирми Београд на води ДОО, све у наводно јавном интересу, од чега град Београд и Београђани немају никакву корист као што је нису имали ни од до сада реализованог пројекта.

Фаворизовање приватне инвестиције Београд на води, која се спроводи преко фирме Београд на води ДОО а чији је мањински партнер Република Србија, показује да иста инвестиција представља искључиво приватан пројекат иза кога лични интерес имају појединци у самом врху државне власти имајући у виду да се сви закони, подзаконски акти, урбанистички планови и одлуке доносе искључиво у циљу развоја и подржавања ове инвестиције.

Постављамо питање Влади Србије и досадашњем Градоначелнику Београда Александру Шапићу колико новца је Република Србија као мањински партнер у фирми Београд на води ДОО приходовала, односно колика је била вредност улагања Републике Србије и Града Београда у новцу, покретној и непокретној имовини у фирму Београд на води ДОО и инвестицију Београд на води?

Да ли град Београд сада мења име у Београд на води с обзиром на сву досадашњу финансијску и законодавну логистику коју има приватна фирма Београд на води ДОО од које Република Србија, Град Београд и Београђани немају никакву корист?

Подсећамо и Владу Србије и јавност Србије да је чланом 58 Устава Србије загарантована приватна имовина свих грађана Србије и истим је предвиђена могућност одузимања права својине у јавном интересу који је утврђен на основу закона.

Одузимање имовине у поступку експропријације предвиђен је искључиво за изградњу објеката за општу употребу, за које постоји јавни интерес, а што у конкретном случају пројекат Београд на води није и не може да представља јер је приватна инвестиција станоградње са искључиво комерцијалним циљем приватног инвеститора.

Наиме, ма колико био економски интерес Србије да се пројекат Београд на води оствари (а имамо и опречна мишљења реномиране стручне јавности ) он не садржи доминантно објекте за општу употребу, за чију изградњу постоји јавни интерес, већ су, сви централни објекти на планираној локацији комерцијалног садржаја и као такви намењени крајњој продаји, издавању у закуп или у друге комерцијалне сврхе а од чега економски интерес има приватни инвеститор а не грађани Србије и Београда.

Милош Павловић
Потпредседник Народног покрета Србије