У сарадњи са науком

За Народни покрет Србије развој науке и технологије мора се поставити као један од приоритета у даљем развоју српског друштва.

Активно ћемо се залагати за што бољу међународну сарадњу са научним заједницама, институтима, универзитетима и истраживачким центрима како би се омогућила размена знања и искуства.

Народни покрет Србије ће активно радити на доношењу свеобухватне Стратегије за научно истраживање и развој науке, кроз коју ћемо поставити приоритете и циљеве за научни развој Србије.

Постараћемо се да, кроз модернизацију истраживачких лабораторија, библиотека и других научних ресурса, промовишемо и популаризујемо науку.

Неопходно је побољшати сарадњу са привредом и подстицати учешће на заједничким развојним пројектима који за циљ имају решавање текућих проблема друштва, али и побољшање квалитета живота.

Како би унапредили науку у Србији тражићемо заједничка решења и препоруке релевантних институција попут Српске академије наука и уметности, Матице српске, универзитета и других који имају препознатљиве резултате у научним областима и дисциплинама.