Suzbijanje korupcije i kriminala

Jedan od elementarnih postulata na kojima je osnovan Narodni pokret Srbije i cilj kome smo u potpunosti posvećeni je borba protiv korupcije i kriminala.

Predano ćemo raditi na tome da Srbija postane država sa efikasnim pravosuđem i da prestane da bude sistem koji brani kriminal, korupciju, zataškava afere i zloupotrebljava institucije.

Donećemo petogodišnju strategiju za iskorenjivanje korupcije koja podrazumeva procesuiranje svih afera u poslednjim godinama, donošenje novih antikoruptivnih zakona i mera i garancija građanima da će Srbija postati društvo zasnovano na vladavini prava.

Za to je najpre potrebno ojačavanje tužilaštava što se postiže njihovom depolitizacijom. Formiraćemo posebno javno tužilaštvo za borbu protiv korupcije javnih funkcionera, smanjićemo uticaj izvršne vlasti i formiraćemo tužilačko-pravosudnu policiju.

Sprovešćemo veting, po uzoru na međunarodnu praksu, koja podrazumeva reviziju nosilaca funkcija u pravosuđu, uključujući proveru imovine, eventualnu povezanost sa kriminalom i profesionalne kvalifikacije. Takođe je potreban i reizbor glavnih javnih tužilaca i predsednika sudova, uz reviziju od strane članova pravosudnih saveta.

Za kraj, neophodna je i dekriminalizacija i depolitizacija policije, čiji rad treba da bude transparentan. Moramo da stvorimo održiv i pouzdan sistem odbrane prava građana kroz čuvanje nezavisnosti policije.