Spoljna politika i bezbednost kao garant stabilnosti

Narodni pokret Srbije je za državotvornu i odgovornu spoljnu politiku, fokusiranu na interese Republike Srbije, građana i srpskog naroda u dijaspori, u skladu sa evropskim vrednostima.

Ulazak u Evropsku uniju je put ka uređenju države prema tim vrednostima, a ne samostalan cilj. Naš stav je da saradnja s EU ne bi trebalo da isključuje druge velike svetske partnere, uključujući Sjedinjene Američke Države i zemlje BRIKSA, kao i bilateralnu saradnju s drugim zemljama u razvoju.

Želimo da Srbija bude mesto susreta istoka i zapada i da podržava mir, solidarnost i regionalnu saradnju, saglasno našem osnovnom načelu o vojnoj neutralnosti.