Култура као идентитет народа

Свакој уређеној држави која држи до свог интегритета и достојанства, један од приоритета мора бити очување културног идентитета и то је један од најважнијих задатака Народног покрета Србије.

Подстицаћемо мултикултуралност кроз заштиту и оснаживање културних специфичности свих националних заједница у Србији, као што ћемо афирмисати интеркултуралност као начин прожимања различитих култура.

Сматрамо да је култура стуб наших стваралачких, уметничких и духовних начела и зато ће Народни покрет Србије ревитализовати и обновити културу Србије путем активног подизања свести грађана о њеном значају.

Повећаћемо буџет за културу који покрива и државне институције и независну културну сцену тако да може да испрати реалне потребе и установа и друштва.

Модернизоваћемо пословање музеја тако да постану самоодрживи и профитабилни по угледу на друге европске престонице.

Посебну пажњу Народни покрет Србије ће усмерити на борбу за очување српског културног блага на Косову и Метохији, јер то наше споменичко наслеђе је круцијалан стуб нашег националног идентитета.