Јака економија као услов за бољи животни стандард

Економија у Србији је у претходном периоду доживела озбиљан пад у пољопривредној производњи, уништено је занатство а мала и средња предузећа се боре за опстанак. Ово су само неке од последица недостатка економске суверености, препуштање енергетике странцима и појединцима блиским режиму.

Националном стратегијом привредног развоја Србије морају се дефинисати циљеви и правци развоја на путу ка модерном друштву, развијеној економији и већем квалитету живота свих грађана.

Србији је хитно потребан економски заокрет ради опстанка и развоја, а кроз стварање услова за уређено тржиште кроз темељне реформе у области пореза, царина, акциза и другиј јавних прихода.

Неопходне су институционалне реформе, а Народни покрет Србије ће се активно залагати за оснивање државне Развојне банке ради заштите домаћег тржишта, као и за успостављање Ревизорског суда ради контроле трошења јавних средстава.

Имамо десетогодишњу стратегију развоја која се фокусира на велике потенцијале ресурсе које наша држава и наш народ поседују.

Потребно је да се ради на развоју ИТ сектора, унапређењу паметног пољопривредног развоја и професионализацији и реформи јавних предузећа.

Морамо да успоставимо основе за економски патриотизам, економску правду и јачање средње гласе. Зато ћемо се борити за инвестирање у људске ресурсе, смислено улагање у инфраструктуру, али и у равномеран регионални развој.