Енергетска стабилност и ефикасност

Економски развој, политика животне средине и социјална политика морају бити у складу.

Да би се убрзао развој индустрије и привреде уопште, Народни покрет Србије ће имати за циљ енергетску стабилност и ефикасност, а енергетска политика мора бити у складу са тенденцијама енергетике у Европи.

Енергетска политика треба да посвети посебну пажњу значају и улози електропривреде, јер у укупној производњи примарне енергије, електропривреда, заједно са производњом угља и електричне енергије, учествује са преко 80 процената.

Народни покрет Србије инсистираће на изградњи стратешких електроенергетских објеката и на ревитализацији постојећих хидро и термо капацитета.

Одговорном применом програма и мера које из њега произилазе, српска енергетика се може вратити на лидерску позицију земаља региона.