Здравство по мери грађана

Народни покрет Србије предлаже важне реформе у здравству Републике Србије. Кључне идеје укључују промене у финансирању, кадровској политици и унапређење функционисања здравствених установа.

Циљеви обухватају развој превентивних програма, акредитацију здравствених установа и увођење здравствених информационих система.

За Народни покрет Србије је битно контролисати рад здравствених система и формирати Фонд за лечење пацијената у иностранству. Овакав фонд треба адекватно финансирати и прописати јасне рокове за одлуке лекарског већа.

Главни циљ је ефикасно лечење и превенција обољења.