Солидарност, једнакост, достојанство

Народни покрет Србије има за циљ да Србија постане социјално одговорна држава која брине о свим слојевима друштва, посебно најугроженијима.

Планирамо стварање Социјалне карте кроз детаљну анализу стања у друштву, усклађивање са законима о Социјалним картама и социјалној заштити, како бисмо побољшали доделу социјалне помоћи.

Наша социјална политика фокусира се на збрињавање бескућника, особа са инвалидитетом, избеглица, самохраних родитеља и деце без родитељског старања.

Морамо унапредити квалитет живота старијих особа кроз програме кућне неге и геронто-домаћица, те обезбедити достојанствен живот пензионерима кроз одговорну социјалну политику и одрживо финансирање.

Настојимо да унапредимо радничка права и права на социјалну заштиту како бисмо омогућили пристојне послове, с обзиром на изазове које лица која припадају различитим социјалним групама сусрећу у Србији.

Наша борба за социјалну правду укључује јачање социјалне инклузије и смањење неравноправности и дискриминације.

Kроз сарадњу са институцијама социјалне заштите, удружењима, центрима за социјални рад и невладиним организацијама, желимо да пружимо неопходну помоћ особама са сметњама у развоју за сигурнију будућност.

Народни покрет Србије чврсто верује у потенцијал сваког појединца за развој и промену, инсистирајући на поступању према сваком људском бићу без предрасуда.