Снажна подршка различитим друштвеним групама

Почетак и крај сваке политике у Србији мора да буде оно што јој даје нов живот.

Привредни развој, поштовање у свету, боље школе, путеви, пруге, болнице, не значе ништа ако немамо коме да их оставимо у наслеђе.

Народни покрет Србије стреми ка изградњи бољих услова за породице и предлаже спровођење „Деценије породице” са десетогодишњим планом за повећање наталитета. У складу с тим, предлажемо оснивање Фонда за развој породице, омогућавајући транспарентност и контролу, како би се подржали родитељи.

Видимо младе као кључни ресурс српског друштва и обавезујемо се на стварање образовних и пословних могућности за њих, укључујући активну подршку развоју омладинског предузетништва.

У области спорта инсистираћемо на подршци талентованим спортистима и инфраструктурном развоју, с циљем обезбеђења услова за професионални, школски и рекреативни спорт.