Пољопривреда као велики потенцијал

У току последње деценије, пољопривреда у Србији је доживела константне промене у министарским поставкама и аграрним политикама, доводећи до потпуног губитка стратешког планирања. Штете на пољопривредном сектору су значајне, иако Србија располаже обимним земљиштем и потенцијалом.

Народни покрет Србије је предан новој стратегији пољопривредног развоја. Ова стратегија ће бити резултат сарадње свих стручњака у области, укључујући пољопривреднике и академску заједницу. Покренућемо иницијативу за декларацију Народне скупштине о суштинским променама у аграрној политици, са фокусом на стратешким правцима и производима.

Уз дуплирање буџета за пољопривреду на 10% у прве три године, нова стратегија ће обезбедити заштитне цене производа и подршку пољопривредним газдинствима. Одузећемо акцизе на дизел за пољопривреднике и усмерићемо средства ка „кризном буџету” за стабилизацију цена и подршку кључним пољопривредним производима.

Народни покрет Србије ће подстицати иновације у пољопривреди кроз изградњу инфраструктуре и партнерства. Стандардизација и сертификација домаћих производа биће подржане, а укидање монопола и картела ће осигурати фер тржишне услове.

Са јединственим саветодавним системом и ефикасним министарством, пољопривредници ће добити потребну подршку за унапређење производње и конкуренцију. Примена ових мера ће ојачати пољопривреду као стратешку економску грану, сигуран стуб економског процветавања.