Ослобађање медија и успостављање културних и етичких норми понашања у јавном простору

Један од приоритета Народног покрета Србије је ослобађање медија од политичких притисака како на националном, тако и на локалном нивоу, јер само слободни медији могу да обезбеде демократско функционисање друштва.

Народни покрет Србије захтева независност медија кроз промену Регулаторног тела за електронске медије (РЕМ).

Инсистирамо на аутономном избору чланова Савета РЕМ-а и искључењу извршне власти из процеса. Циљ је елиминисати насиље и некултурни дијалог из јавног простора, санкционисати неприкладне медијске садржаје и усмерити медије ка културном и пристојном дијалогу.

Народни покрет Србије тежи враћању културе, пристојности и моралних начела у јавни простор, тежећи примени високих културних стандарда у медијским садржајима.